Hjem

Sissel Monsen

Erfaringskonsulent

Jobber som privat Erfaringskonsulent innen psykisk helse, etter å ha vært syk selv i 26 år.
Med kraftig helseangst, tvangstanker, panikkangst, spiseforstyrrelser og tung depresjon.

Har vært frisk i 12 år, og bruker mine erfaringer ved det å bli frisk til å hjelpe andre innen psykisk helse. Ved å bruke kognitiv og eksponeringsterapi. 
 
Min visjon er at man aldri skal gi opp håpet uansett hvor lenge man er syk.

Erfaringskonsulent

-Generell informasjon

En erfaringskonsulent er en person som arbeider i tjenestene på bakgrunn av at han/hun har egenerfaring og har ett avklart forhold til sin egen sykdom og som bruker denne erfaringen i møte med andre mennesker for blant annet å inspirere og gi håp.

 Mange steder jobber erfaringskonsulenter i helseforetak, i kommuner, bydeler, i organisasjoner, institusjoner og som uavhengige erfaringsformidlere.

Erfaringskonsulenter jobber ofte med å følge opp brukere, jobbe som rådgivere på ulike nivåer i offentlig og privat sektor med tjenesteutvikling eller med formidling av informasjon til brukergrupper.
Mange brukere sier at de kan være åpne på en annen måte når de snakker med en erfaringskonsulent.

Vårt lille land

Min historie

Medieinnslag

Trykk på elementene under

VG

Ta kontakt

Scroll to top